رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:توضیحی درباره نحوه برگزاری حضوری امتحانات در خوزستان

برگزاری امتحانات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اساس ستاد استانی مدیریت کرونا، مقرر شده است که در ورزشگاه‌ها و مراکز بزرگ، امکان برگزاری امتحانات ایجاد شود و فضای محل برگزاری امتحان به گونه‌ای باشد که تهویه مناسب‌ و صف‌های طولانی داشته باشد.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان با اشاره به نگرانی مطرح‌شده از سوی خانواده‌ها نسبت به حضوری بودن امتحانات نهایی فرزندان‌شان، اظهار کرد: در این خصوص همکاران بهداشت ما همکاری نزدیکی با آموزش و پرورش دارند و رعایت پروتکل‌ها را به آموزش و پرورش ابلاغ کرده‌اند و بر کار آن‌ها نظارت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، وی افزود: بر اساس ستاد استانی مدیریت کرونا، مقرر شده است که در ورزشگاه‌ها و مراکز بزرگ، امکان برگزاری امتحانات ایجاد شود و فضای محل برگزاری امتحان به گونه‌ای باشد که تهویه مناسب‌ و صف‌های طولانی داشته باشد. آموزش و پرورش نیز در این زمینه دقت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: این تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بوده که امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار شود.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، وی افزود: بر اساس ستاد استانی مدیریت کرونا، مقرر شده است که در ورزشگاه‌ها و مراکز بزرگ، امکان برگزاری امتحانات ایجاد شود و فضای محل برگزاری امتحان به گونه‌ای باشد که تهویه مناسب‌ و صف‌های طولانی داشته باشد. آموزش و پرورش نیز در این زمینه دقت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: این تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بوده که امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: این تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا بوده که امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار شود.