امضای ۴ تفاهمنامه همکاری مناطق نفت‎خیز جنوب در زمینه تعمیرات اساسی و بومی‎سازی۴

تفاهمنامه همکاری

۴ تفاهمنامه همکاری در زمینه تعمیرات اساسی و بومی سازی در سومین روز نمایشگاه صنعت نفت خوزستان به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری فرآرویداد ، امروز (یکشنبه، ۲۴ آذر) در حاشیه سومین روز یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان ۲ تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی مارون امضا شد.

هدف از امضای این تفاهم نامه ها مشارکت این ۲ شرکت در انجام تعمیرات اساسی تاسیسات گاز و گازمایع مناطق نفتخیز جنوب با هدف استمرار و افزایش خوراک واحدهای پتروشیمی است.

همچنین امروز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۲ تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی در زمینه تدوین دانش فنی کنترل دور و بومی سازی پودر میکروبی و باکتری های نفت خوار امضاء کرد.

یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان و هفدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت حفاری روز جمعه (۲۲ آذرماه) در محل دائمی نمایشگاه های استان خوزستان در اهواز آغاز بکار کرد  و تا ۲۵ آذرماه دایر است.

۴ تفاهمنامه همکاری در زمینه تعمیرات اساسی و بومی سازی در سومین روز نمایشگاه صنعت نفت خوزستان به امضا رسید.به گزارش پایگاه خبری فرآرویداد ، امروز (یکشنبه، ۲۴ آذر) در حاشیه سومین روز یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان ۲ تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی مارون امضا شد.هدف از امضای این تفاهم نامه ها مشارکت این ۲ شرکت در انجام تعمیرات اساسی تاسیسات گاز و گازمایع مناطق نفتخیز جنوب با هدف استمرار و افزایش خوراک واحدهای پتروشیمی است.نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان ۲ تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی مارون امضا شد.هدف از امضای این تفاهم نامه ها مشارکت این ۲ شرکت در انجام تعمیرات اساسی تاسیسات گاز و گازمایع مناطق نفتخیز جنوب با هدف استمرار و افزایش خوراک واحدهای پتروشیمی است.