تغییر ساعت اداری در خوزستان برای مدیریت مصرف برق

ساعت کار اداری

به منظور مدیریت مصرف برق ، ساعت کار اداری در استان خوزستان تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، بر اساس ابلاغ استانداری خوزستان ساعت اداری با توجه به کاهش بارندگی، کمبود ذخایر سد‌ها و  محدودیت تولید نیروگاه‌های برق آبی خوزستان ، همچنین افزایش بی سابقه و زودهنگام دمای هوا ، افزایش مصرف برق نسبت به سال گذشته و پیش بینی هواشناسی خوزستان در خصوص افزایش میانگین دمای استان در ماه‌های آینده تغییر کرد.

بر اساس این ابلاغیه ساعات کاری ادارات استان خوزستان از اول خرداد تا سی و یکم شهریور ماه روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شد.

 

این تغییر به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش بار شبکه و مصرف انرژی، مدیریت بهینه مصرف، پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته یا سایر حوادث احتمالی انجام شده است .

به منظور مدیریت مصرف برق ، ساعت کار اداری در استان خوزستان تغییر کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، بر اساس ابلاغ استانداری خوزستان ساعت اداری با توجه به کاهش بارندگی، کمبود ذخایر سد‌ها و  محدودیت تولید نیروگاه‌های برق آبی خوزستان ، همچنین افزایش بی سابقه و زودهنگام دمای هوا ، افزایش مصرف برق نسبت به سال گذشته و پیش بینی هواشناسی خوزستان در خصوص افزایش میانگین دمای استان در ماه‌های آینده تغییر کرد.

بر اساس این ابلاغیه ساعات کاری ادارات استان خوزستان از اول خرداد تا سی و یکم شهریور ماه روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین شد.

 

این تغییر به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش بار شبکه و مصرف انرژی، مدیریت بهینه مصرف، پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته یا سایر حوادث احتمالی انجام شده است . 

 

این تغییر به منظور اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش بار شبکه و مصرف انرژی، مدیریت بهینه مصرف، پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته یا سایر حوادث احتمالی انجام شده است .