معاون وزیر راه و شهرسازی:پروژه های مسکن مهر بلامعارض تا پایان دولت به اتمام می‌رسد

مسکن مهر

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در نشست پیگیری اتمام و تحویل پروژه های مسکن مهر گفت: در شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر از مجموع یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد مسکن مهر یک میلیون و ۸۸ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده و تنها ۲۶ هزار واحد بلامعارض باقی مانده است.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، احمد اصغری‌مهرآبادی با بیان این نکته که از آغاز ساخت واحدهای مسکن مهر چندین زیرمجموعه از وزارت راه و شهرسازی متولی ساخت مساکن مهر در کشور بوده‌اند افزود: در شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر سازمان ملی زمین و مسکن، در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید مسئول ساخت و اتمام طرح مسکن مهر هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط این واحدهای باقی‌مانده هم گفت: این واحدها عموما در مراحل پایانی کار هستند و تنها مواردی مثل نازک کاری و محوطه‌سازی آن‌ها باقی‌مانده که این موارد هم تا پایان کار دولت دوازدهم به اتمام خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط این واحدهای باقی‌مانده هم گفت: این واحدها عموما در مراحل پایانی کار هستند و تنها مواردی مثل نازک کاری و محوطه‌سازی آن‌ها باقی‌مانده که این موارد هم تا پایان کار دولت دوازدهم به اتمام خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط این واحدهای باقی‌مانده هم گفت: این واحدها عموما در مراحل پایانی کار هستند و تنها مواردی مثل نازک کاری و محوطه‌سازی آن‌ها باقی‌مانده که این موارد هم تا پایان کار دولت دوازدهم به اتمام خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط این واحدهای باقی‌مانده هم گفت: این واحدها عموما در مراحل پایانی کار هستند و تنها مواردی مثل نازک کاری و محوطه‌سازی آن‌ها باقی‌مانده که این موارد هم تا پایان کار دولت دوازدهم به اتمام خواهد رسید.