حفاری ۱۰۷ حلقه چاه نفت در میادین مشترک غرب کارون

میادین مشترک غرب کارون

تعداد چاه‌های حفر شده در میادین مشترک غرب کارون به ۱۰۷ حلقه رسید.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اجرای پروژه‌های کلید در دست (EPDS) در میادین نفتی مشترک در غرب کارون در خوزستان گفت: با کاربست ناوگان ملی حفاری تاکنون ۱۰۷ حلقه چاه در این موقعیت حفاری، تکمیل و در مدار تولید قرار گرفته است .
علیرضا لایجی افزود: ملی حفاری در همه مراحل اکتشاف، توسعه و تعمیر چاه‌ها در میادین آزادگان، یاران و یادآوران نقش محوری و اساسی بر عهده داشته و حفاری و تکمیل ۷۰ حلقه چاه در بخش جنوبی و شمالی میدان آزادگان به متراژ افزون بر ۱۳۷ هزار ۹۰۰ متر یکی از شاخص‌های برجسته عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در اجرای پروژه‌های کلید در دست در میادین نفتی خشکی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرکت همچنین حفاری ۲۴ حلقه چاه با متراژ ۸۲ هزار و ۶۰۰ متر در میدان یادآوران و ۱۳ حلقه چاه در میدان یاران جنوبی به متراژ حفاری بیش از ۵۲ هزار متر را در کارنامه فعالیت‌های خود در صنعت نفت کشور دارد، اظهار داشت: از پروژه ۲۳ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی، آخرین حلقه چاه در حال تکمیل است  .

لایجی گفت : در این زمینه دستگاه حفاری ۳۷ فتح بر روی این چاه مستقر شد و پیش بینی می‌شود تا ۲ ماه آینده این چاه نیز تکمیل نهایی و تحویل کارفرما شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مجری طرح توسعه میدان‌های نفتی در غرب کارون است، ادامه داد: پروژه ۱۰ حلقه چاه در آزادگان جنوبی نیز دیگر پروژه ملی حفاری است که به وسیله ۳ دستگاه حفاری در دست اجرا بوده و متراژ حفاری این چاه‌ها به افزون بر ۱۲ هزار متر رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ملی حفاری در بخش ارائه خدمات یکپارچه فنی مهندسی نیز با شرکت مهندسی و توسعه نفت همکاری مستمر دارد، بیان داشت: با هماهنگی و همکاری متخصصان شرکت متن و این شرکت تلاش بر این است تا پروژه ۱۰ حلقه چاه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.

او تصریح کرد: این شرکت به منظور پاسخگویی به نیاز‌های صنعت نفت و در جهت تحقق برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران آمادگی کامل دارد تا ظرفیت‌های تخصصی، تجهیزاتی، فنی و مهندسی و عملیاتی خود در هر منطقه که ضرورت ایجاب کند، بکارگیری نماید.