آغاز واکسیناسیون عمومی از اواخر تیرماه

واکسیناسیون عمومی

سخنگوی ستاد ملی کرونا : تیرماه ۱۴۰۰ به تولید صنعتی واکسن ایرانی در کشورکه ماهانه حدوداً ۱۰میلیون دوز است ، خواهیم رسید و از اواخر تیر ماه واکسیناسیون عمومی آغاز خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، سخنگوی ستاد ملی کرونا اظهار داشت : در حال حاضر حدودا ۲۵۰ هزار نفر را واکسینه کرده ایم و ۵۵ هزار نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند.
رئیسی تصریح کرد :تا کنون حدود ۷۹۰ هزار دوز واکسن وارد کشور شده است و همچنین واکسن‌های دیگری ظرف این هفته به دست ما خواهد رسید.
واکسن اسپوتنیک  که وارد کردیم دوز اول و دومش کاملا متفاوت است و به همین دلیل ۲۰۰ هزار دوزی که اخیر دریافت کردیم برای دوز اول بوده و اکنون ۱۰۰هزار دوز دوم وارد شده و فقط به افرادی می‌رسد که دوز اول را دریافت کرده اند.

رئیسی ادامه داد: ما روی واکسن‌های خارجی همین اندازه که در دسترس ما هست می‌توانیم حساب کنیم نه بیشتر.

بحث واکسن به یک بحث سیاسی بین دولت‌ها مبدل شده است و نباید قول قطعی برای ورود واکسن‌ها داد.

در حال حاضر ۸۶ درصد واکسن‌های دنیا را فقط ۷ کشور اروپایی تزریق کرده اند که مشکل مالی ندارند.

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: کشور‌های عربی مثل عربستان، چون در فاز کارآزمایی بالینی شرکت کرده بودند ۱۲ درصد واکسن تزریق کرده است در حالی که هیچ مشکل مالی ندارد.

امارات نیز ۱۸ درصد واکسن دریافت کرده است. کشور‌هایی مثل ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان زیر ۱۰ درصد واکسن دریافت کرده اند و دلیلش این است که برای کل دنیا ۱۰هزار میلیارد دوز واکسن نیاز است و این شدنی نیست.
رئیسی در پایان به تولید واکسن‌های داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه واکسن پاستور زودتر از واکسن برکت آماده خواهد شد، افزود: ما قطعا تا تیرماه به تولید صنعتی واکسن در کشور ماهانه حدودا ۱۰میلیون دوز خواهیم رسید و از اواخر تیر ماه واکسیناسیون عمومی را آغاز خواهیم کرد و تا آن زمان گروه اول که کادر درمان و گروه‌های پرخطر هستند را تکمیل خواهیم کرد و انتظار داریم که تا پایان سال ۱۴۰۰ واکسیناسیون خود را انجام دهیم.