شافت شلیک کارخانه لوله سازی پس از وقفه ۷ ساله با برنامه ریزی صورت پذیرفته و تامین منابع از آلمان به گروه ملی رسید

کارخانه لوله سازی

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد،با توجه به مشکل تامین یکی از قطعات اصلی کارخانه لوله سازی در داخل کشور، با برنامه ریزی های واحد اداره خرید خارج، امروز شافت شلیک کارخانه لوله سازی وارد شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد.
ورود این محموله  به داخل کشور نتیجه تلاشها و پیگیری های مدیرعامل و نایب رییس محترم هیات مدیره جناب آقای دکتر یوسفی می باشد.
گفتنی است عمده مشکلات مربوط به تهیه این کالای اساسی کارخانه از سال ۱۳۹۲ تا کنون بوده است که با ورود این قطعات در کارخانه شاهد اورهال و نصب تجهیزات جدید در کارخانه لوله سازی خواهیم بود.
پایگاه خبری فرارویداد، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای بی وقفه مدیریت ارشد سازمان،مدیریت پرسنل محترم اداره خرید در راستای این موفقیت بزرگ توفیقات روزافزون کلیه همکاران گرامی و تداوم روبه رشد مجموعه گروه ملی را از خداوند متعال مسالت می نماید.

به گزارش پایگاه خبری ،با توجه به مشکل تامین یکی از قطعات اصلی کارخانه لوله سازی در داخل کشور، با برنامه ریزی های واحد اداره خرید خارج، امروز شافت شلیک کارخانه لوله سازی وارد شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شد.
ورود این محموله  به داخل کشور نتیجه تلاشها و پیگیری های مدیرعامل و نایب رییس محترم هیات مدیره جناب آقای دکتر یوسفی می باشد.
گفتنی است عمده مشکلات مربوط به تهیه این کالای اساسی کارخانه از سال ۱۳۹۲ تا کنون بوده است که با ورود این قطعات در کارخانه شاهد اورهال و نصب تجهیزات جدید در کارخانه لوله سازی خواهیم بود.
پایگاه خبری نفت یار، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای بی وقفه مدیریت ارشد سازمان،مدیریت پرسنل محترم اداره خرید در راستای این موفقیت بزرگ توفیقات روزافزون کلیه همکاران گرامی و تداوم روبه رشد مجموعه گروه ملی را از خداوند متعال مسالت می نماید.ایگاه خبری نفت یار، ضمن تقدیر